Fra Bryce nasjonalpark. (En får si som han sa gutten: "Jammen godt laga".)