Kveldsstund i Farmington en forstad til Salt LackeCity.