Jeg har i mange år drevet med slektsforskning. Som program bruker jeg Brother's Keeper. Der har jeg nå registrert 3800 navn og 1400 familier. Jeg er medlem av DiS-Norge. http://www.disnorge.no/cms/ Der var jeg med å startet avdelingen i Ålesund.

Nylig har jeg lagt ut noen data på MyHeritage. På vedlagte link kommer en inn på noe av slektstreet mitt. http://www.myheritage.no/site-family-tree-250884601/kjemphol?familyTreeID=3

Her er en oversikt over mine forfedre seks generasjoner bakover.
Skulle noen ha opplysninger om de feltene som er tomme, vil jeg bli glad for å få en tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Sverre Kjemphol